()
() احادیثی در باره سفیانی ... - اللهم عجل لولیک الفرج
 
اللهم عجل لولیک الفرج
به وبلاگ 620 خوش آمدید
صفحات وبلاگ
سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1390 :: 00:44 ::  نویسنده : رئیس جمهور محبوب صفحات وب

 

 

هشدار :   

 درست و یا غلط بودن این مطالب را خودتان جستجو کنید   

ما فقط این مطالب را نوشته ایم خودتان به دنبال این باشید که 

 درست هستند و یا جعلی...

 

برای خواندن احادیث به ادامه مطلب بروید ...

 

 

و در اینجا آدرس سایت هایی است که برخی دیگر از احادیث در آن وجود دارد 

 

http://www.askdin.com/showthread.php?t=10555  

 

http://www.askdin.com/archive/index.php/t-10555.html

*************************************************************** 

 

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یقع خروجه (أی المهدی علیه السلام) بعد تدابر واختلاف بین أمراء العرب والعجم إلى أن یصیر الأمر إلى رجل من ولد أبی سفیان).
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: خروج مهدی علیه السلام واقع می شود پس از نزاع واختلاف در میان فرمانروایان عرب وعجم تا آنکه کار به مردی از فرزندان ابوسفیان می رسد.


(یوم الخلاص ص 67) 


**********************
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (ثمّ یقع التدابر والاختلاف بین أمراء العرب والعجم، فلا یزالون یختلفون إلى أن یصیر الأمر إلى رجل من ولد أبی سفیان).
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: سپس نزاع واختلاف در میان امیران عرب وعجم پدید می آید وپیوسته این اختلاف باقی می ماند تا کار به مردی از فرزندان ابی سفیان می رسد.

(یوم الخلاص ص 670) 

**********************

 

وکتب أمیر المؤمنین علیه السلام إلى معاویة رسالة قبیل وقعة صفین: (... وإنَّ رجلاً، من ولدک، مشوم ملعون، جلف جاف، منکوس القلب، فظّ غلیظ، قد نزع الله من قلبه الرحمة والرأفة، أخواله من کلب. کأنّی أنظر إلیه، ولو شئت لسمَّیته ووصفته وابن کم هو. فیبعث جیشاً إلى المدینة فیدخلونها فیسرفون فیها فی القتل والفواحش ویهرب منهم رجل من ولدی زکی نقی الذی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً وإنّی لأعرف وابن کم هو یومئذٍ وعلامته وهو من ولد ابنی الحسین ویقتل صاحب ذلک الجیش رجلاً من ولدی زکیاً بریئاً عند أحجار الزیت).


امیر المؤمنین علیه السلام اندکی قبل از واقعه صفین نامه ای به معاویه نوشت: ... وهمانا مردی از فرزندانت که شوم ونفرین شده جفاکار وسبک مغز صاحب قلب نگونسار وبدخو وسختگیر که خدا ترحم را از قلبش بر کنده ومهر را از او بدور داشته.
دائی های او از قبیله کلب باشند.
گوئی او را می بینم اگر بخواهی نام واو وصف او را بگویم که در چه سنی باشد.
سپاهی را بسوی مدینه مکرمه گسیل دارد آنها پس از هجوم به آنجا زیاده روی در کشتار وفحشاء کنند.

مردی از فرزندان من که پاک وپاکدامن است وزمین را پر از عدل وداد کند چنانکه پر از ظلم وجور شده باشد بگریزد ومن اسم وسن او را در همانروز وهمچنین نشانی او را می دانم واو از فرزندان فرزندم امام حسین علیه السلام باشد وفرمانده آن سپاه مردی از فرزندان مرا که پاک وبی گناه است در محل احجاز زیت بقتل می رساند 

(یوم الخلاص ص 675) 

************************** 

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (یخرج رجل یقال له: السفیانی فی عمق دمشق، وعامّة من یتبعه من کلب فیقتل حتَّى یبقر بطون النساء، ویقتل الصبیان. فیجتمع لهم قیس (أی المصریون والمغاربة الذین یعارضون بیعته بحسب هذا النصّ) فیقتلها حتَّى لا یمنع ذئب قلعة ویخرج رجل من أهل بیتی فی الحرام، فیبلغ ذلک السفیانی فیبعث إلیهم جنداً من جنده فیسیر حتَّى إذا جاء ببیداء من الأرض خسف بهم فلا ینجو منهم إلاَّ المخبر).


رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: مردی که او را سفیانی گویند در داخل دمشق خروج کند وعموم تابعانش از قبیله کلب باشند کشتار بسیار کند حتَّى شکمهای زنان را بشکافد وکودکان را بکشد پس قیس گرد هم آیند (مقصود از قیس مصریان ومردم مغرب زمین می باشند که اعراض از بیعت سفیانی کنند بموجب همین نص) پس آنها را می کشد تا آنجا که از حمایت خود عاجز گردد.

ومردی از اهل بیت من علیه السلام در حرم (مکه مشرفه) خروج کند چون این خبر به سفیانی رسد گروهی از سپاهیان خود را بدانسو فرستد وآنها حرکت کنند چون به بیابانی رسند زمین همه ی آنها را فرو برد وتنها خبرگزار آنها نجات یابد.

(یوم الخلاص ص 670):

******************************

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إذا حاد السفیانی عن الحقّ، ومال عن جادة الدین، تقوم له قیس من مصر فینتصر على جیشها الذی ترسله لقتاله).
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: چون سفیانی از طریق حق منحرف واز جاده دین برکنار گردد. بنی قیس از مصر قیام کنند وسفیانی با سپاهی که برای قتال وکارزار با آنها فرستاده از آنها انتقام گیرد.


(یوم الخلاص ص 671) 

****************************** 

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: یخرج السفیانی فی ستّین وثلاثمائة راکب حتَّى یأتی دمشق فلا یأتی علیهم شهر رمضان حتَّى یبایعه من کلب ثلاثون ألفاً فیبعث جیشاً إلى العراق فیقتل بالزوراء مئة ألف ویخرجون إلى الکوفة فینهبونها).
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: سفیانی با سیصد وسیزده سوار خروج می کند تا به دمشق رسد وهنوز ماه مبارک رمضان نرسیده سی هزار نفر از قبیله کلب با او بیعت کنند او سپاهی به سوی عراق فرستد ودر بغداد صد هزار نفر بکشد وبسوی کوفه روند وآنجا را خاک کنند.


(یوم الخلاص ص 671) 

****************************


قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (هو من ولد أبی سفیان حتَّى یأتی أرض قرار ومعین فیستوی على منبرها).
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: او (سفیانی) از فرزندان ابو سفیان است به سرزمین نجف اشرف یا کوفه که قرارگاه وجای کمک است برس وبر منبرش بنشیند.


(یوم الخلاص ص 674)
 

*************************** 

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (أشد خلق الله شرّاً وأکثر خلق الله ظلماً شرس، قاسی القلوب یجمع له ولجیشه من کافّة الأقطار الإسلامیّة فیهزمهم ویقتلهم وینادی بشعار له فی حروبه هو: یا رب ثاری ثمّ النار!! (وقیل: بل هو:) یا ربّ، النار ولا العار!!
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: سخت ترین وبدترین وستمکارترین خلق خدا. بدخوی. سنگدل که از همه اقطار اسلام جمعیت برای جنگ با او گرد آیند او همه را درهم شکند وبکشد اینگونه در همه جنگها شعار دهد: پروردگارا انتقام من است وسپس آتش (وگویند: بکله شعار او این است) پروردگار آتش می پذیرم وعار نمی پذیرم!!


(یوم الخلاص ص 672)

*************************************
عن الصادق علیه السلام: (لو رأیت السفیانی رأیت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق یقول: ثاری ثمّ النار ولقد بلغ من خبثه أنَّه یدفن اُمّ ولد له حیّة مخافة أن تدلّ علیه).
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر سفیانی را ببینی ناپاک ترین مردم. سرخ رنگ که به زردی وسیاهی زند. سرخ رنگ کبود چشم می گوید: انتقام من است وسپس آتش وخباثت وناپاکی او بدان درجه باشد که ام ولد خود را (کنیزی که با او همبستر شده واز او فرزند آورده) زنده در گور کند بترس آنکه جاسوسی او کند.


(بحار ج 52 ص 206؛ ویوم الخلاص ص 672) 

************************************* 

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (ویخرج یوم الجمعة، فیصعد منبر دمشق وهو أوّل منبر یصعده ثمّ یخطب ویأمرهم بالجهاد ویبایعهم على أنَّهم لا یخالفون امره رضوه أم کرهوه).
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: در روز جمعه بیرون می آید وبه منبر دمشق بالا می رود وآن نخستین منبری است که بالا می رود سپس سخن می گوید وفرمان جهاد می دهد وبا مردم بیعت می کند که با او مخالفت نکنند خواه راضی باشند وخواه نباشند.
(یوم الخلاص ص 675) 

***********************************

قال الباقر علیه السلام: (یخرج السفیانی یوم جمعة فیصعد منبر دمشق ویبایع الناس على أن لا یخالفوا أمره رضوه أم کرهوه. ثمّ یخرج إلى الغوطة فیجتمع إلیه خمسون ألف مقاتل ثمّ تختلف الرایات الثلاث: فرایة الترک والعجم وهی سوداء ورایة لبنی العبّاس صفراء ورایة السفیانی حمراء فیغلبهم السفیانی بعد أن یقتل منهم ستّین ألفاً ویسیر إلى حمص فإلى الفرات مروراً بالرفة وسبا).
امام باقر علیه السلام فرمود: سفیانی در روز جمعه بیرون می آید وبر منبر دمشق بالا می رود وبا مردم بیعت می کند که خواه ناخواه با او مخالفت نکنند سپس بسوی غوطه رود وپنجاه هزار جنگاور برای او گرد آیند آنگاه سه پرچم در پشت سر هم آید پرچم ترکان وعجم که سیاه رنگ است وپرچم عباسیان که زرد رنگ است وپرچم سفیانی که برنگ سرخ باشد سفیانی برنگ سرخ باشد سفیانی پس از آنکه شصت هزار تن از آنها بکشد بر آنان چیره گردد وبسوی حمص وفرات رود.
(یوم الخلاص ص 686) 

************************************  

قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (... وخروج السفیانی برایة حمراء، أمیرها رجل من بنی کلب واثنا عشر ألف عنان من خیل السفیانی تتوجَّه إلى المدینة أمیرها رجل من بنی أمیّة یقال له: خزیمة أطمس العین الشمال على عینه ظفرة غلیظة یتمثَّل بالرجال (أی یتسلّى بالمثلة بهم والتشنیع بجثثهم بعد قتلهم) لا ترد له رایة حتَّى ینزل بالمدینة فی دار یقال لها: دار أبی الحسن الأموی ویبعث خیلا فی طلب رجل من آل محمّد قد اجتمع إلیه ناس من الشیعة ثمّ یعود إلى مکّة فی جیش أمیره من غطفان، إذا توسّط القاع الأبیض خسف به فلا ینجو إلاَّ رجلان یحوّل الله وجهیهما إلى قفاهما لیکونا آیة لمن خلفهما).
رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: وبیرون آمدن سفیانی با پرچم سرخ است که فرمانروای آن پرچم مردی از بنی کلب باشد ودوازده هزار سوار از لشکر سفیانی که بسوی مدینه منوره متوجه شوند که فرمانروای آنها مردی از بنی امیه باشد بنام خزیمه که چشم چپش کور باشد بر چشم پوستی غلیظ جای دارد مردان را مثله می کند (آرامش او به مثله کردن مردان وبدرفتاری با بدنهای آنان پس از کشته آنها است) هیچ پرچمی در مقابل او مقاومت نکند تا وارد مدینه مشرفه گردد ودر خانه ای بنام خانه ابوالحسن اموی فرود آید وگروهی را به طلب مردی از آل محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم که جمعی از شیعیان بر او جمع شده باشند فرستد سپس بسوی مکه مشرفه حرکت کند در سپاهی که امیرش از بنی غطفان باشد وچون به وسط بیابان سفید رسد زمین او را فرو برد واز آن جمعیت کسی رهایی نیابد بجز دو مرد که خدا صورت آن دو را به پشت گردنشان برگرداند تا نشانی وعبرت از برای آیندگان باشند.
(یوم الخلاص ص 677):


قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (والله لا یزالون حتَّى لا یدعوا محرَّماً إلاَّ استحلّوه ولا عقداً إلاَّ أحلّوه وحتَّى لا یبقى بیت مدر ولا وبر إلاَّ دخله ظلمهم ونبا به سوء رعیهم. وحتَّى یقوم باکیان. باک یبکی لدینه وباک یبکی لدنیاه).
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: بخدا قسم همیشه هیچ حرامی را فرو نگذارند جز آنکه حلالش کنند وهیچ گرهی را باقی نگذارد مگر آنکه آنرا باز کنند وهیچ کلبه ای را که از خاک ویا موی ساخته شد باشد رها نکنند جز آنکه ظلم وبیدادگریشان به آن برسد تا حدی که ببینی دو نفر گریانند یکی برای دین خود ودگری برای دنیای خود می گرید.
(عن إلزام الناصب ص 176) 

**************************** 

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (لم یزل یقتل السفیانی من اسمه محمّد وعلی والحسن والحسین وجعفر وموسى، وفاطمة وزینب ومریم وخدیجة وسکینة ورقیة حنقاً وبغضاً لآل محمّد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم).
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: پیوسته سفیانی کسانی را که نامشان محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم وعلی علیه السلام وحسن علیه السلام وحسین علیه السلام وجعفر علیه السلام وموسى علیه السلام وفاطمه علیها السلام وزینب علیها السلام ومریم علیها السلام وخدیجه علیها السلام وسکینه علیها السلام ورقیه علیها السلام باشد می کشد بخاطر عداوت وکینه ای که با آل محمد صلَّى الله علیه وآله وسلَّم دارد.
(یوم الخلاص ص 682)

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (ثمّ الفتنة الغبراء والقلادة الحمراء (رایة السفیانی) فی عقبها قائم الحقّ یسفر عن وجهه بین أجنحة الأقالیم کالقمر المضی بین الکواکب الدرّیة ثمّ یظهر (أی ینتصر) القمر الأزهر، وتتم کلمة الإخلاص لله على التوحید).
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: سپس فتنه زمین وپرچم سفیانی خواهد بود در عقب آن قائم بر حق علیه السلام چهره گشائی فرماید در میان جناح های اقلیمها مانند ماه تابان در میان ستارگان درخشنده سپس انتقام گیرد ماه درخشان وکلمه اخلاص تمام گردد وتوحید خالص برای خدا باشد.
(یوم الخلاص ص 679) 

********************************* 

قال زین العابدین علیه السلام: (إنَّ أمر القائم حتم من الله وأمر السفیانی حتم من الله ولا یکون قائم إلاَّ سفیانی).
امام زین العابدن علیه السلام فرمود: همانا امر حضرت قائم علیه السلام از سوی خدا حتمی وابرامی است وکار سفیانی نیز از خدا حتم است وقیام قائم علیه السلام نخواهد بود مگر بخروج سفیانی.
(یوم الخلاص ص 683)


قال الباقر علیه السلام: (ویل لطغاة العرب من أمر قد اقترب).
امام باقر علیه السلام فرمود: وای بر طاغیان از اعراب از امری که وقوعش نزدیک است.
(یوم الخلاص ص 687)

قال الباقر علیه السلام: (أمارة خروج السفیانی أن یحصل خسف بغربی مسجد دمشق حتَّى یخرّ حائط المسجد ورجفة وتخسف قریة فی جنوب دمشق تسمّى: الجابیة، وذلک بعد أن یترک الشام المغربی برایاته).
امام باقر علیه السلام فرمود: علامت خروج سفیانی حصول خسف است در غرب مسجد دمشق تا جائی که دیوار مسجد فرو ریزد. ونیز زمین لرزه وفرو رفتن دهی است در جنوب دمشق بنام جبابیه واین امر پس از آنست که مغربی با پرچمهای خود شام را ترک گوید.
(الغیبة للشیخ الطوسی ص 278؛ ویوم الخلاص ص 689)
***************************************** 

قال الباقر علیه السلام: (وینزل جیش السفیانی البیداء، فینادی منادٍ من السماء: یا بیداء أبیدی القوم فیخسف بهم).
امام باقر علیه السلام فرمود: وسپاهیان سفیانی در بیابان فرود آیند منادی از آسمان فریاد برآورد: ای بیابان این قوم را هلاک پس آنها به زمین فرو می روند.
(یوم الخلاص ص 693)

قال الباقر علیه السلام: (یخرج السفیانی بمئة وسبعین ألفاً فینزل بحیرة طبریة. ویسیر إلیه المهدی علیه السلام ثمّ یواقعه هناک ولا تکون ساعة حتَّى یهلک الله أصحابه ولا یبقى إلاَّ هو وحده. فیأخذه المهدی علیه السلام فیذبحه تحت الشجرة التی أغصانها مدلاة على بحیرة طبریة ثمّ یملک مدینة دمشق).
امام باقر علیه السلام فرمود: سفیانی با یکصد وهفتاد هزار نفر خروج می کند ودر کنار دریاچه ی طبریه فرود می آید وحضرت مهدی علیه السلام بسوی او حرکت ودر همانجا با او برخود فرماید ویکساعت طول نکشد که خدا یاران سفیانی را نابود فرماید واو تنها می ماند. مهدی علیه السلام او را می گیرد ودر زیر درختی که شاخه هایش بر دریاچه طبریه آویخته باشد سرش را ببرد سپس شهر دمشق را بگیرد.
(عن إلزم الناصب ص 201؛ ویوم الخلاص ص 694)

قال الصادق علیه السلام: (إنّا وآل أبی سفیان بیتان تعادیا فی الله قلنا: صدق الله وقالوا: کذب الله قاتل أبو سفیان رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم وقاتل معاویة علی بن أبی طالب علیه السلام وقاتل یزید ابن معاویة الحسین بن علی علیه السلام والسفیانی یقاتل القائم علیه السلام).
امام صادق علیه السلام فرمود: ما وخاندان سفیان دو خانواده هستیم که در راه خدا دشمنی داریم ما گوئیم: خدا راست گوید آنها گویند: خدا دروغ گوید. ابو سفیان با حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم قتال کرد. معاویه با حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله وسلامه علیه کارزار نمود. یزید ابن معاویه با حضرت امام حسین بن علی صلوات الله وسلامه علیهما قتال کرد وسفیانی با حضرت قائم علیه السلام قتال کند.
(معانی الأخبار ص 346؛ ویوم الخلاص ص 694 

******************************* 

قال الصادق علیه السلام: (تکون وقعة بالزوراء)، قیل: وما الزوراء؟ قال: (مدینة بالمشرق بین أنهار یسکنها شرار خلق الله وجبابرة من أمّتی تقذف بأربعة أصناف من العذاب: بالسیف وخسف، وقذف ومسخ).
امام صادق علیه السلام فرمود: واقعه ای در روزاء پیش می آید عرض شد: روزا چیست؟ فرمود: شهری است در مشرق میان نهرها که بدترین خلق خدا وجباران از امت من در آنجا سکونت می کنند گرفتار چهار نوع عذاب می شوند: قتل با شمشیر. خسف وزلزله وبه زمین فرو رفتن. فرو افتادن. مسخ شدن.
(یوم الخلاص ص 702)


قال الصادق علیه السلام: (... هو أحمر أشقر أزرق. ضخم الهامة، ربعة، خشن الوجه، فی وجهه أثر الجدری. إذا رأیته حسبته أعور وما هو بأعور لأنَّ فی عینه نکتة بیاض. وهو من أخبث الناس لأنَّه لم یعبد الله قطّ، ولم یرَ مکّة ولا المدینة قطّ).
امام صادق علیه السلام فرمود: او (سفیانی) سرخ. رنگی که به سیاه زرد می زند کبود چشم است. جمجمه بزرگ دارد. میانه بالا. چهره ی خشونت آمیز دارد در صورتش اثر آبله است. چون او را ببینی خیال کنی او یک چشم است ولی یک چشم نیست زیرا در چشم او نکته سفید است واو از خبیث ترین مردم باشد زیرا او هرگز خدا نپرستد وهرگز مکه معظمه ومدینه مشرفه را نبیند.
(یوم الخلاص ص 694)

قال الباقر علیه السلام: (لا یکون ذلک (أی الظهور) حتَّى یخرج خارج من آل أبی سفیان، یملک تسعة أشهر کحمل المرأة. ولا یکون حتَّى یخرج من ولد الشیخ، فیسیر حتَّى یقتل ببطن النجف فوَالله کأنّی أنظر إلى رماحهم وسیوفهم وأمتعتهم إلى حائط من حیطان النجف یوم الاثنین ویستشهد یوم الأربعاء).
امام باقر علیه السلام فرمود: ظهور تحقق نمی گیرد. تا کسی از آل ابو سفیان خروج کند ونه ماه را مالک شود مانند بارداری زن وتحقق نمی گیرد تا خارج شود از فرزندان شیخ پس سیر می کند تا در داخل نجف اشرف کشته شود بخدا قسم گوئی به سر نیزه ها وشمشیرها وکالاهای آنها نظر می کنم در دیواری از دیوارهای نجف در روز دوشنبه ودر روز چهارشنبه بشهادت می رسد.
(بحار ج 52 ص 271؛ ویوم الخلاص ص 686) 

********************************** 

عن سدیر قال: قال الصادق علیه السلام: (الزم بیتک وکن حلساً من أحلاسه واسکن ما سکن اللیل والنهار فإذا بلغ أنَّ السفیانی قد خرج فارحل إلینا ولو على رجلک).
بنقل از سدیر گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: در خانه ی خود بنشین وپلاس خانه ی خود باش ومانند سکونت شب وروز ساکن باش وچون خبر رسید که سفیانی خروج کرده پس بسوی ما کوچ کن واگر چه پیاده باشی.
(بحار ج 52 ص 271)


عن بکر بن محمّد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (خروج الثلاثة السفیانی والخراسانی والیمانی فی سنة واحدة فی شهر واحد یوم واحد ولیس فیها رایة أهدى من رایة الیمانی لأنَّه یدعو إلى الحقّ).
بنقل از بکر بن محمد از امام صادق علیه السلام فرمود: خروج سه تن: سفیانی وخراسانی ویمانی در یکسال در یک ماه در یک روز صورت می گیرد ودر آن پرچمی هادی تر وراهنماتر از پرچم یمانی نیست زیرا آن دعوت به حق می کند.
(بحار ج 52 ص 210؛ وکشف الغمّة ج 2 ص 460)
******************************************* 

عن بن مسعود رحمه الله عن النبیّ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فی حدیث السفیانی أنَّه یبعث جیشاً إلى الکوفة وخمسة عشر ألف راکب إلى مکّة والمدینة لمحاربة المهدی ومن معه وذکر الحرب فی الکوفة والمدینة إلى أن قال: (ثمّ یسیرون نحو مکّة لمحاربة المهدی علیه السلام ومن معه، فإذا وصلوا إلى البیداء مسخهم الله أجمعین، فذلک قوله تعالى: (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ)).
بنقل از ابن مسعود رحمه الله از رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در حدیث سفیانی که او سپاهی بسوی کوفه می فرستد وپانزده هزار کس را بسوی مکه مشرفه ومدینه مکرمه برای جنگ با مهدی علیه السلام وهمراهانش می فرستد وآنگاه جنگ در کوفه ومدینه مکرمه ذکر کرد تا آنجا که فرمود: سپس بسوی مکه مشرفه برای جنگ با مهدی علیه السلام که همراهانش روند وچون به بیابان رسند خدایشان همگی را مسخ کند واین است تفسیر آیه کریمه: (و اگر ببینی).
(إثبات الهداة ج 3 ص 619)


عن ابن أسباط قال: قلت لأبی الحسن: جُعلت فداک إنَّ ثعلبة بن میمون حدَّثنی عن علی بن المغیرة، عن زید العمّی عن علی بن الحسین علیه السلام قال: (یقوم قائمنا لموافاة الناس سنة)، قال: یقوم القائم بلا سفیانی؟ (إنَّ أمر القائم حتم من الله، وأمر السفیانی حتم من الله ولا یکون قائم إلاَّ بسفیانی)، قلت: جُعلت فداک فیکون فی هذه السنة، قال: (ما شاء الله)، قلت: یکون فی التی یلیها؟ قال: (یفعل الله ما یشاء).
بنقل از ابن اسباط گفت: به حضرت امام کاظم علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم همانا ثعلبه بن میمون به من خبر داد از علی بن مغیره از زید عمی از حضرت امام سجاد علی بن الحسین صلوات الله وسلامه علیهما فرمود: قائم ما علیه السلام در سالی برای آسایش مردم قیام فرماید. راوی گفت: قائم علیه السلام بدون سفیانی قیام فرماید؟ فرمود: همانا امر قائم علیه السلام حتمی وابرامی از خدا است، وکار سفیانی هم حتم وابرام از خدا است وقیام قائم علیه السلام نباشد مگر به سفیانی راوی گفت: عرض کردم: فدایت شوم در همانسال؟ فرمود: آنچه خدا بخواهد عرض کردم: در سال بعد خواهد بود؟ فرمود: خدا هر چه خواهد می کند.
(بحار ج 52 ص 182)
************************************* 

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (خمس قبل قیام القائم علیه السلام: الیمانی والسفیانی والمنادی ینادی من السماء وخسف بالبیداء وقتل النفس الزکیة).
امام صادق علیه السلام فرمود: قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام پنج علامت خواهد بود: یمانی سفیانی ومنادی آسمانی وفرو رفتن در بیابان وقتل نفس زکیه.
(بحار ج 52 ص 203)


عن المعلّى بن خنیس، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (إنَّ أمر السفیانی من الأمر المحتوم، وخروجه فی رجب).
بنقل از معلى بن خنیس از امام صادق علیه السلام فرمود: همانا کار سفیانی امری است حتمی وخروجش در ماه رجب باشد.
(بحار ج 52 ص 204)
************************************** 

عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: (قبل قیام القائم علیه السلام خمس علامات محتومات: الیمانی والسفیانی والصیحة وقتل الزکیة والخسف بالبیداء).
بنقل از عمر بن حنظله گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: قبل از قیام قائم علیه السلام پنج علامت حتمی باشد: یمانی وسفیانی وصیحه آسمانی وقتل نفس زکیه وفرو رفتن در بیابان.
(بحار ج 52 ص 204)

عن بن أبی عمیر رحمه الله عن بن أذینة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: قال أبی علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (یخرج ابن آکلة الأکباد من الوادی الیابس، وهو رجل ربعة، وحش الوجه، ضخم الهامة بوجهه أثر الجدری إذا رأیته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبی سفیان حتَّى یأتی أرض (قرار ومعین) فیستوی على منبرها).
بنقل از ابن ابی عمیر رحمه الله از ابن اذینه گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پدر بزرگوارم علیه السلام فرمود: حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: پسر هند جگر خوار لعنها الله از بیابان خشک بیرون می آید واو مردی میانه بالا است وچهره ای وحشت زا سری بزرگ دارد در صورتش اثر آبله موجود است چون او را ببینی خیال می کنی یک چشم است نامش عثمان ونام پدرش عنبته می باشد واو از فرزندان ابوسفیان است می آید تا به زمینی که قرارگاه وآب گوارا برسد وبر منبرش جای گیرد.
(بحار ج 52 ص 205) 

********************************** 

عن بن محبوب رحمه الله عن الثمالی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنَّ أبا جعفر علیه السلام کان یقول: (إنَّ خروج السفیانی من الأمر المحتوم)، قال لی: (نعم، واختلاف ولد العبّاس من المحتوم وقتل النفس الزکیة المحتوم وخروج القائم علیه السلام من المحتوم). فقلت له: فکیف یکون النداء؟ قال: (ینادی منادٍ من السماء أوّل النهار: ألا إنَّ الحقّ فی علی وشیعته، ثمّ ینادی إبلیس لعنه الله فی آخر النهار: ألا إنَّ الحقّ فی السفیانی وشیعته، فیرتاب عند ذلک المبطلون).
بنقل از ابن محبوب رحمه الله از ثمالی رحمه الله گفت: به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم: حضرت امام باقر علیه السلام می فرمود: همانا خروج سفیانی امر حتمی است امام صادق علیه السلام به من فرمود: آری واز پی هم آمدن اولاد عباس نیز حتمی است وقتل نفس زکیه حتمی است وخروج حضرت قائم علیه السلام امر حتمی است، پس عرض کردم: نداء وفریاد چگونه باشد؟ فرمود: منادی از آسمان در اول روز فریاد می کشد: هان که حق با علی علیه السلام وشیعیان او است سپس ابلیس لعنه الله در آخر روز فریاد می کند هان که حق با سفیانی وپیروان او می باشد در نتیجه باطل اندیشان به شک وتردید درافتند.


(بحار ج 52 ص 206)

عن عامر بن واثلة، عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (عشر قبل الساعة لا بدَّ منها، السفیانی والدجّال والدخان والدابة وخروج القائم وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عیسى علیه السلام وخسف بالمشرق، وخسف بجزیرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر).
بنقل از عامر بن واثله از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: ده چیز قبل از قیامت ناگزیر واقع شدنی است: سفیانی ودجال ودود وجنبنده وخروج حضرت قائم علیه السلام وطلوع آفتاب از مغرب ونزول حضرت عیسى علیه السلام وفرورفتن به زمین در مشرق وفرو رفتن به زمین در جزیرة العرب وخارج شدن از درون عدن که مردم را به محشر می راند.
(بحار ج 52 ص 209)
*********************************** 

 
 
 

پارسه کدرز ابزار رایگان وبلاگ

پارسه کدرزساخت کد موزیک آنلاین

############################################ ############################################